MaasManieren

De medewerkers van de gemeente en vrijwilligers krijgen vaker dan we willen te maken met verbale en

zelfs fysieke agressie. Om dit onder de aandacht te brengen en op te roepen tot respect hebben we

MaasManieren in het leven geroepen.


Hou je MaasManieren en behandel iedereen, vrijwilligers, werknemers van de gemeente en je

medemens met respect.


Zo is MaasMechelen een aangename plek voor iedereen.

Sluiten